Kontakt oss

Alle sider ved gården samarbeider i kommunikasjonen så du trenger bare forholde deg til ett kontaktpunkt her, så sluser vi din henvendelse enten til andelslandbruket, eller foreningen, eller der det hører hjemme.


  Hvordan behandler vi dine personopplysninger?

  Når du kontakter oss (Dale Store gård/Bjørnebye gårdsdrift, og Dale Store gårds dyrevenner benevnes her som «oss», eller «vi») gir du oss ditt navn og kontaktinformasjon. En personopplysning er enhver opplysning som kan identifisere en enkeltperson, direkte eller indirekte, herunder blant annet navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og annet. Det er helt frivillig å gi oss personopplysningene og du bestemmer hvilken informasjon du gir oss, men du bør være oppmerksom på at noe informasjon kan være nødvendig for å kunne følge opp din henvendelse. Vi samler, bruker og lagrer dine personopplysninger kun for å følge opp din henvendelse, enten det er å svare på dine spørsmål, opprette og forvalte en kunderelasjon i andelslandbruket vårt, eller om du vil bli del av vår dyrefadderordning. Ved å kontakte oss her, eller følge oss via sosiale medier, eller sende oss melding der godtar du hvordan dine personopplysninger behandles av oss.

  Det er bare Dale Store gård som mottar din informasjon, med mindre du ber om oss noe annet, eller din henvendelse er av en natur som gjør at vi ikke kan følge opp henvendelsen uten å videreformidle din melding. Vi deler ikke din informasjon med tredjeparter, annet enn dersom din henvendelse krever det (som for eksempel bruk av mailsystemer eller fakturasystem), eller du kontakter eller følger oss gjennom sosiale medier (facebook/instagram osv). Slike leverandører av tredjepartssystemer kan ha egne personopplysningserklæringer, som du må lese for å forstå hvordan de behandler personopplysninger. Vi har ikke innflytelse på disse leverandørenes retningslinjer. Noen av disse leverandørene leverer også redskaper som lar virksomheter som bruker dem analysere brukernes besøksmønster, for eksempel lar facebook administratorer av facebook-sider se statistikk over besøk og bruk av siden. Det kan hende vi bruker dette, men da for å forstå hvordan siden brukes og hvordan kan vi gjøre den bedre, eller gi deg relevant informasjon.

  Vi lagrer din kontakt og dine opplysninger så lenge det er bruk for dem i en periode på inntil 3 år, men noen opplysninger er vi lovpålagt å oppbevare over tid, for eksempel i regnskapsmessig sammenheng.

  Du kan når du vil kontakte oss med spørsmål om hvilke av dine personopplysninger vi har lagret, og du kan få rettet opplysninger som er feil, utdatert eller ufullstendige og der vi ikke må lagre opplysninger på annet rettslig grunnlag kan du også be om at vi sletter dine opplysninger. Bare spør oss om du lurer på noe, så skal vi gjøre det vi kan for å hjelpe deg.

  Du kan også kontakte myndighetene for råd, eller klage. Det er Datatilsynet som er rette myndighet. Datatilsynet kan kontaktes på datatilsynet.no

  Iblant kan vi se oss nødt til å endre denne personvernerklæringen og da gjør vi det kjent på samme måte som du fikk kjennskap til denne personvernerklæringen. Lurer du på noe, kan du alltid kontakte oss.