Frivillig

Dale Store gård er åpen for andre enn medlemmer kun ved et fåtall arrangementer gjennom året.

Vi trenger jevnlig frivilige til ulike arrangementer, som stiller noen timer på gården mot å få oppleve gården og bli bedre kjent med alle vesener som bor her.

Typiske arrangementer vi trenger frivillige til er:

  • Dugnader om våren, og eventuelt om høsten. Da tar vi alle i et tak og gjør forefallende som bidrar til et bedre liv for dyra og for driften av gården ellers.
  • Åpen gård og julesamling, da trenger vi hjelp for eksempel til å hjelpe til å gjøre klart, lage mat, rydde, organisere parkering og mye annet.

Vil du stå på liste over frivillige og få varsel hver gang vi har arrangementer hvor vi kan trenge din hjelp, send oss en epost på post@dalestoregard.no

Vil du heller bidra med et valgfritt beløp til gården, kan du gjøre det her: